top of page

Nekaj koristnih nasvetov in opozoril za ponudnike

Pravočasno poglejte pravila in se pripravite.
Pri elektronskih dražbah se pogoji sodelovanja spreminjajo glede na predmet povpraševanja in pravila družbe, ki razpisuje dražbo. Ponudniki imajo običajno dovolj časa, da se na dražbo pripravijo in zelo omejen čas konkuriranja med trajanjem dražbe. Časovni okviri so v naprej definirani in elektronsko podprti, zato praktično ni možnosti za prilagajanje željam ponudnikov. Ponudniki, ki izkoristijo čas za priprave od objave do začetka dražbe so običajno konkurenčnejši in se izognejo nepotrebnim napakam zaradi nepoznavanja postopkov, platforme in predmeta povpraševanja, ki v večini primerov pomenijo izločitev iz postopka.

 

Zagotovite si sodelovanje odgovornih.
Elektronske dražbe običajno trajajo le kratek čas zato imajo prednost ponudniki, ki lahko hitro odreagirajo na dinamiko dražbe. Kljub temu, da si ponudniki običajno v naprej pripravijo scenarije so večinoma najuspešnejši tisti, ki imajo v času dražbe zagotovljeno sodelovanje pooblaščenih za sprejemanje odločitev v realnem času. Naknadne odločitve po zaključku dražbe so brezpredmetne.

 

Zagotovite si sodelovanje pod-dobaviteljev.
Podobno kot sodelovanje odgovornih je pomembno sodelovanje pod-dobaviteljev. Najprej je pomembno sodelovanje pri pripravi na dražbo, da skupaj z glavnim dobaviteljem postavita ustrezno strategijo. V času dražbe pa lahko že minimalne prilagoditve prej dogovorjenega pomenijo mejo med uspešnim ali neuspešnim zaključkom.


Izkoristite možnost komuniciranja skozi sistem.
Če česa ne razumete, če ste v dvomih, če imate vprašanja vsebinske ali procesne narave, vprašajte gostitelja. Sistem ima vgrajeno možnost uradnega komuniciranja z gostiteljem v zavihku »Sporočila« posameznega dogodka in v okvirčku »Sporočila« uporabniške nadzorne plošče. Pri tem upoštevajte načela učinkovitega komuniciranja brez nepotrebnih formalnosti. Gostitelj se sam odloča komu od sodelujočih ponudnikov bo poslal odgovor. Običajno gostitelj pošlje odgovor vsem udeležencem dražbe in s tem ohrani enotno informiranost udeležencev.


Upoštevajte enoto mere.
Kadar ima posamezen kos predmeta dražbe sorazmerno nizko vrednost, gostitelj v dražbi uporabi enoto mere (EM) za več kosov npr. 1000. V takšnem primeru ponudniki za posamezen lot (sklop) podajo ceno za npr. 1000 kosov.


Uporaba ločil za decimalna mesta.
Če izberete angleščino, francoščino, rusko ali grščino je decimalno ločilo ».« (pika) in ločilo tisočic »,« (vejica). Če izberete nemščino ali slovenščino je decimalno ločilo »,« (vejica) in ločilo tisočic ».« (pika). Primer: Tisoč dvesto štiriintrideset in 56 stotin je v angleškem, francoskem, ruskem in grškem vmesniku 1,234.56, medtem ko je v nemškem in slovenskem vmesniku 1.234,56.

Ne spreglejte potrditvenih vprašanj.
Pri oddaji izboljšane ponudbe sistem po kliku na gumb »oddaj« za oddajo ponudbe še enkrat preveri, če ste prepričani »Ali ste prepričani?« in podobno. Bodite pozorni in potrdite ali zavrnite tudi ta odgovor. Pozor: Med tem, ko je takšno potrditveno okno odprto ne vidite realnega odštevanja časa ampak odštevalnik časa na vašem zaslonu lahko stoji od trenutka klika na gumb »Oddaj« do vaše potrditve vprašanja v potrditvenem oknu, kar pa ne ustavi realnega odštevanja časa dogodka.


Ne čakajte do zadnjih sekund.
Z oddajo izboljšane ponudbe ne odlašajte do trenutkov tik pred iztekom časa dražbe. S tem ne pridobite nič, tvegate pa, da vaša ponudba prispe v sistem po izteku časa in seveda ne more biti upoštevana. Tvegate tudi, da ne boste mogli pravočasno odreagirati, če se pojavijo kakšne tehnične težave kot na primer izpad povezave do interneta, izpad elektrike, težave z računalnikom in podobno.

 

Obrazložitev: Dražba traja od trenutka, ki je definiran kot začetek dražbe. Traja najmanj do izteka časa minimalnega trajanja dražbe. Dražba se zaključi, če je iztekel čas minimalnega trajanja in če v obdobju časa dinamičnega zapiranja dražbe ni prejeta nobena ponudba. Z vsako novo ponudbo je dražba odprta še za čas dinamičnega zapiranja dražbe. Običajno je minimalni čas trajanja dražbe med 10 minut in 2 uri ter čas dinamičnega zapiranja dražbe med 2 minuti in 15 minut. Torej, imajo udeleženci možnost oddati novo ponudbo v času dinamičnega zapiranja od zadnje prejete ponudbe udeleženca.

Izjemoma se gostitelj odloči, da bo dražba zaključena brez časa dinamičnega zapiranja. O tem so ponudniki običajno predhodno obveščeni.

Tudi pri japonski dražbi nima smisla oddajanje ponudbe v zadnjih sekundah posameznega časovnega intervala. V vsakem intervalu lahko ponudnik le enkrat sprejme ponudbo in interval se bo iztekel v času intervala ne glede na to kdaj ponudniki sprejmejo trenutno vrednost.


Previdno pri taktiziranju - upoštevajte možnost spremembe parametrov dražbe med samo dražbo.
Gostitelj dražbe se lahko med dogodkom odloči za korigiranje parametrov dogodka. Na primer lahko spremeni:

  • čas do zaključka dražbe (običajno se minimalni čas trajanja dražbe ne spreminja)

  • dinamični čas zapiranja dražbe

  • minimalno spremembo za nove ponudbe

  • minimalno trenutno uvrstitev ponudbe za aktiviranje dinamičnega časa zapiranja dražbe

  • trajanje korakov pri japonski dražbi in podobno.

Običajno se pred takšnimi spremembami obvesti sodelujoče. Ponudniku, ki bi mogoče imel pripravljeno neko taktiko sodelovanja na dražbi se lahko tako marsikaj nehote izjalovi.


Zagotovite si zanesljivo internetno povezavo in računalnik.
V primeru, prekinjenega dostopa do interneta ne boste mogli oddajati novih ponudb. Priporočljivo je, da imate na voljo tudi alternativno povezavo do interneta (na primer preko mobilnega omrežja) in rezervni računalnik. Tako se v primeru kakršnih koli težav hitro prijavite na drugem računalniku ali tudi preko druge povezave v splet in nadaljujete sodelovanje.

bottom of page